Společnosti na míru

Podnikejte už zítra

Kontaktujte naše specialisty a domluvte si bezplatnou schůzku

724 137 444

Kontaktujte naše specialisty a domluvte si bezplatnou schůzku

724 137 444

O nás

Jsme mladou, perspektivně se rozvíjející společností na trhu zakladání a prodeje obchodních společností přesně Vám na míru. Chtěli bychom představovat svěží vítr na současném trhu. Naší vizí je stát se silným hráčem v tomto oboru, kde každý klient nalezne pomoc a porozumění a bude se k nám rád vracet. Naše krédo je náš zákazník, náš pán. Z toho jasně plyne, že Vám budeme věnovat maximální péči a budeme Vám stále k dispozici. Nejen při založení firmy klademe důraz na vysokou kvalitu námi poskytovaných služeb a dbáme na to, aby náš klient byl co nejlépe informován a byly mu poskytovány transparentní služby. Jen tak se může mezi námi vyvinout vztah založený na vzájemné důvěře a  profesionální spolupráci. Ready made společnosti zakládáme výhradně za účelem prodeje a garantujeme, že nemají žádné závazky ani pohledávky. Firmy jsou připraveny k převodu do 24 hodin. Odstupující první jednatel společnosti na základě písemného prohlášení s ověřeným podpisem ručí za veškeré případné závazky i skryté. Naše služby nemají ŽÁDNÉ SKRYTÉ POPLATKY!

Služby

Přehled nabízených služeb

Nejrychlejší cestou k zahájení podnikání je koupení tzv. Ready-made společnosti. Taková společnost byla námi založena za účelem prodeje našim klientům, aniž by kdy podnikala. Je již dopředu zapsaná v Obchodním rejstříku a připravená k okamžitému prodeji. Ready-made společnost převedeme na nového majitele během jediné návštěvy u notáře. Jedná se o jednodušší a rychlejší formu založení společnosti. Výhodou Ready-made společnosti je:

 1. rychlost – podnikání lze zahájit během jediného dne.
 2. nenáročnost na kapitál – není nutné skládat základní kapitál společnosti, daná společnost má již základní kapitál splacen.

Postup získání a zahájení podnikání s Ready-made společností je:

 1. uzavření kupní smlouvy o převodu obchodního podílu,
 2. odvolání dosavadního a jmenování nového jednatele společnosti,
 3. změnu společenské smlouvy Ready-made společnosti (změna firmy – obchodního názvu společnosti, sídla, předmětu podnikání, atd.)

Dále:

 1. Ohlásíme nové živnosti
 2. Zapíšeme změny do Obchodního rejstříku.

Ohlásíme změny na :

 1. Živnostenském úřadě
 2. Finančním úřadě.

Přihlásíme společnost k dani z přidané hodnoty.

Kompletní založení s.r.o., kdy na základě plné moci provedeme veškeré úkony potřebné pro založení společnosti. Asistence se založením společnosti, při které poradíme klientovi s problematikou založení s.r.o. a především pomůžeme s přípravou veškerých dokumentů a vyplněním všech potřebných formulářů. Vyřízení jednotlivých kroků založení společnosti je pak již plně v rukou klienta. Při Kompletním založení s.r.o. Je od klienta potřeba…

 1. dodání podkladů, které za něj nemůže obstarat naše společnost sama (souhlas vlastníka s umístěním sídla, plné moci od třetích osob, atd.),
 2. jedna návštěva u notáře a
 3. složení základního kapitálu společnosti na zvláštní účet zřízený pro tyto účely.

My zařídíme… Veškeré další kroky související se založením s.r.o. již zařídíme na základě plné moci pro klienta, a to především:

 1. obstarání potřebných dokladů (výpis z rejstříku trestů, výpis z katastru nemovitostí, atd.),
 2. získání živnostenského oprávnění (živnostenský list nebo koncesní listina),
 3. zápis společnosti do Obchodního rejstříku,
 4. registrace společnosti na Finančním úřadě,
 5. registrace společnosti a přihlášení zaměstnanců na České správě sociálního zabezpečení,
 6. registrace společnosti a přihlášení zaměstnanců na zdravotních pojišťovnách.

Klientům, kteří preferují založení s.r.o. vlastními silami, ale zároveň by rádi využili pomoc s přípravou potřebných dokumentů, nabízíme službu asistence při založení s.r.o. Kromě poradenství se založením společnosti pro klienta připravíme všechny potřebné formuláře a přílohy pro ohlášení živností, zápis společnosti do obchodního rejstříku, registrace na Finančním úřadě:

 1. příprava veškerých příloh zápisu společnosti do obchodního rejstříku
 2. příprava návrhu na zápis s.r.o. do obchodního rejstříku
 3. příprava formuláře pro ohlášení živností včetně příloh
 4. příprava přihlášky na Finanční úřad
 5. kontrola správnosti všech dokumentů
 6. Rychlost založení společnosti

Běžně trvá založení společnosti s ručením omezeným zhruba 2-3 týdny. Společnost vzniká dnem zápisu do Obchodního rejstříku, tj. od toho okamžiku je možné za společnost jednat a podnikat jménem společnosti. Pokud potřebujete zahájit podnikání rychleji, můžete využít naší nabídky Ready-made společností, které umožňují zahájení podnikání během jediného dne. 

Ceník

Přehled cen nabízených služeb

Ready-made s.r.o. - BASIC

Změna pouze jednatele a společníka bez nutnosti sepisu notářského zápisu, sídlo nutno ponechat v České Třebové
22 000 Kč

Ready-made s.r.o. - CLASSIC

Změna zakladatelských dokumentů – vyhotovení notářského zápisu, sídlo kdekoliv v ČR (např. změna obchodní firmy, způsobu jednání, rozšíření předmětů podnikání, změna počtu jednatelů, společníků apod.)
29 000 Kč

Kompletní založení s.r.o. na klíč

Zajistíme kompletní služby založení na míru, včetně složení 100% základního kapitálu.
od 19 999 Kč

Asistence při založení s.r.o.

10 000 Kč

Poskytnutí sídla

Nabízíme poskytnutí sídla pro zápis do obchodního rejstříku v naší budově na Sadové ulici v České Třebové.

Často se ptáte

Zde naleznete odpovědi na vaše nejčastější dotazy

Co to je Ready made společnost a jaké jsou její výhody?
Ready made je již založená a v obchodním rejstříku zapsaná obchodní společnost bez  jakékoliv historie, závazků a pohledávek, s doživotní garancí bezdlužnosti, kterou si můžete zakoupit ihned a 24 hodin od Vaší objednávky začít podnikat s novou firmou. Ready made obchodní společnost je vytvořena pouze za účelem jejího prodeje a umožní Vám ušetřit čas i peníze jinak vynakládané při procesu zakládání a registrace nové obchodní společnosti.
Co všechno potřebuji pro založení s.r.o.?

V případě založení s.r.o. u naší společnosti si můžete vybrat ze dvou variant založení společnosti:

1) založení s.r.o. na míru 

Budete potřebovat splatit určitý finanční obnos, který je dle našeho doporučení 150.000 až 200.000 Kč,- na základní kapitál společnosti. Proces založení společnosti zabere cca 8 pracovních dnů od sepsání zakladatelské listiny do dne zápisu společnosti v Obchodním rejstříku včetně vyřízení živností.

2) založení s.r.o. skrze koupi Ready made s.r.o. 

Nepotřebujete finanční obnos na základní kapitál, jelikož ten byl již za Vás splacen naší společností a při převodu obchodních podílů bude účetně předán na pokladnu společnosti. Můžete podnikat již od převodu s.r.o. na Vaši osobu, jelikož společnost je již zapsána v Obchodním rejstříku a má přiděleno svoje IČO a vyřízené všechny volné živnosti.

Jak je to se základním kapitálem u Ready made společností?

Principem Ready made firem je fakt, že mají již splacený základní kapitál. Při převodu Ready made společnosti vy kupujete obchodní podíly v nominální hodnotě a oproti tomu dostáváte na pokladně společnosti její základní kapitál.

Založení s.r.o. na míru 

Budete potřebovat splatit minimálně 1,- Kč na základní kapitál společnosti, Námi však doporučená částka je 150.000 až 200.000,-

Ptáte se, proč tato doporučená částka?
Zpravidla se doporučuje zakládat společnost se základním kapitálem 1 Kč, ale doporučená částka je alespoň 150.000 Kč, resp. raději 200.000 Kč. Je potřeba si uvědomit, že společnost potřebuje pro začátek určité finance na financování svého provozu v začátcích, než bude schopna generovat vlastní příjmy, které by financování jejího provozu zajistily. Z tohoto důvodu je vhodné zvolit raději vyšší základní kapitál než jedna koruna. Vždy je dobré přitom uvážit očekávané výdaje společnosti krátce po jejím založení, ať už jde třeba o náklady na rozjezd podnikání, kanceláře, techniku, reklamu apod.   Proces založení společnosti zabere cca 8 pracovních dnů od sepsání zakladatelské listiny do dne zápisu společnosti v OR včetně vyřízení živností

Společnosti na míru

Sadová 638, 560 02 Česká Třebová tel.: 724 137 444 mail: spolecnosti@notable.cz