Založení akciové společnosti

Kompletní založení a.s., kdy na základě plné moci provedeme veškeré úkony potřebné pro založení společnosti. Při Kompletním založení s.r.o. Je od klienta potřeba…

 1. dodání podkladů, které za něj nemůže obstarat naše společnost sama (souhlas vlastníka s umístěním sídla, plné moci od třetích osob, atd.),
 2. jedna návštěva u notáře a
 3. složení základního kapitálu společnosti na zvláštní účet zřízený pro tyto účely.

Založení a.s.

s vlastním kapitálem
60000Kč
 •  
 • výpisy z rejstříku trestů statutárních orgánů, z živnostenského rejstříku a katastru nemovitostí
 • obstarání a vyplnění veškerých potřebných dokumentů a formulářů
 • notářský zápis (zakladatelská listina či společenská smlouva)
 • ověření potřebných listin a podpisů na všech dokumentech
 • kolky a soudní poplatky za zápis společnosti do OR
 • poplatek za vyřízení živností na živnostenském úřadě
 •  

Založení a.s.

s naším kapitálem 10 000 000
300000Kč
 •  
 • výpisy z rejstříku trestů statutárních orgánů, z živnostenského rejstříku a katastru nemovitostí
 • poskytnutí základního kapitálu na dobu nutnou k zapsání společnosti do OR
 • obstarání a vyplnění veškerých potřebných dokumentů a formulářů
 • notářský zápis (zakladatelská listina či společenská smlouva)
 • ověření potřebných listin a podpisů na všech dokumentech
 • kolky a soudní poplatky za zápis společnosti do OR
 • poplatek za vyřízení živností na živnostenském úřadě
 •