Založení družstva

Družstvo je obchodní korporací složené minimálně ze 3 osob, založenou za účelem podnikání nebo za účelem zajišťování hospodářských, sociálních nebo jiných potřeb svých členů. Zvláštním druhem družstva je družstvo bytové, které slouží výlučně k uspokojování bytových potřeb svých členů.