Založení spolku

Spolek je sdružení nebo skupina osob se stejným zájmem. Od roku 2014 se spolek počítá za veřejnou právnickou osobu. Spolek může podnikat, ale nesmí to být jeho vlastní činností, ale vést k naplnění cíle spolku.

K založení spolku je potřeba nejméně tří osob (ať již právnických nebo fyzických). Ustavujícím dokumentem spolku jsou jeho stanovy, které Vám rádi připravíme dle Vašich požadavků. Dále Vám připravíme veškerou nutnou dokumentaci pro založení spolku do veřejného rejstříku a i založení spolku do rejstříku provedeme za Vás. Tento proces trvá cca 5 pracovních dní od podání návrhu na založení spolku na příslušném soudu.