Založení Společenství Vlastníků Jednotek

Termín „Společenství vlastníků jednotek“ nebo zkratka „SVJ“ označuje skupinu majitelů právně samostatných částí – jednotek – jedné budovy. Zpravidla se jedná o bytové jednotky, může ale jít i o nebytové prostory, např. obchody nebo kanceláře. Společenství vlastníků je právnická osoba, která má na starost zajišťování správy domu a pozemku.